บุคลากรชาวต่างชาติ
                           
                           
 
 
Mrs. Yu  Xin
Miss May Hazel Hombre
Mr. Paul Siryl Chrislain
Mr. Mark  Street
 
 
 
Mr. Anand Kumar Singh
Mr. Daniel Mark Lawrence
Mr. Jeffrey R Wicks
Mr. Matthew Allen Arp
 
 
 
   
 
  Ms. Adriana Feketeova
Mr.Robert Hunter Tuttle