21-23/01/2562 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    17-19/12/2561 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3
    23/11/2561 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
    19-29/11/2561 สอบซ่อมครั้งที่ 2