09/04/2562 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับชั้น ม.4 มอบตัวเข้าศึกษาต่อ
    08/04/2562 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับชั้น ม.1 มอบตัวเข้าศึกษาต่อ
    06/04/2562 ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.4
    03/04/2562 ประกาศผล/รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1
    30/03/2562 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4
    30/03/2562 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1
    29/03/2562 นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 รับเกียรติบัตรจบการศึกษา
    28/03/2562 นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา
    22,23,25,26,27/03/2562 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
    28/03/2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4,5 รับผลการเรียน