16/08/2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
    10/08/2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    31/07-3/08/2561 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
    31/07-3/08/2561 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
    26/07/2561 แห่เทียนจำนำพรรษา
    26/07/2561 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
    23-31/07/2561 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
    21-22/07/2561 ค่ายอบรมสร้างผู้นำ
    19-25/07/2561 สอบกลางภาค