งานวันผู้ปกครองพบครู สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน เพื่อลูก (Classroom Meeting) ปีการศึกษา 2561
13 มกราคม 2562
     
  กิจกรรม "ฝึก GAT ให้เป็นเห็นอนาคต"
12 มกราคม 2562
     
  งานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562"
11 มกราคม 2562
     
  การมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
11 มกราคม 2562
     
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
11 มกราคม 2562
     
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
9 มกราคม 2562
     
  การมอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
9 มกราคม 2562
     
  กิจกรรมวันปีใหม่ 2562
7 มกราคม 2562
     
  ผู้อำนวยการ อมรรัตน์ โพธิตาปะนะ และคณะผู้บริหาร กราบนมัสการพระราชปัญญารังษี วีระเวส สุวิโร เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
4 มกราคม 2562
     
  การซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา 2561
4 มกราคม 2562
     
  การประชุมงานซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา 2561
3 มกราคม 2562
     
  การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (หญิง) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ประจำปี 2561
3 มกราคม 2562