การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad
17 พฤศจิกายน 2561
     
  กีฬาสี WASUGREE GAME 2018
16 พฤศจิกายน 2561
กล้อง 1 , กล้อง 2
     
  กีฬาสี WASUGREE GAME 2018
15 พฤศจิกายน 2561
กล้อง 1 , กล้อง 2
     
  นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย พบนักเรียน
12 พฤศจิกายน 2561
     
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์ ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร
11 พฤศจิกายน 2561
     
  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ เนื่องในโอกาสย้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
9 พฤศจิกายน 2561
     
  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ผู้อำนวยการวิเชียร ชุติมาสกุล ย้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
8 พฤศจิกายน 2561