การประชุมครู ครั้งที่ 3/2562
19 มีนาคม 2562
     
  การตรวจสอบอาคารประจำปี 2562 "ด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคาร"
18 มีนาคม 2562
     
  การประชุมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน สพม.1 กลุ่ม 3
18 มีนาคม 2562
     
  การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
16 มีนาคม 2562
     
  การประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
14 มีนาคม 2562
     
  ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
14 มีนาคม 2562
     
  การประชุมผู้ปกครอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ลดผลการเรียน 0,ร,มส,มผ
10 มีนาคม 2562
     
  สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Science - Math Program และ IEP)
9-10 มีนาคม 2562
กล้อง 1 กล้อง 2
     
  ส่งท่านผู้อำนวยการ ยงยุทธ เพ็งตะคุ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
8 มีนาคม 2562
     
  ผู้บริหารและคณะครูร่วมในพิธีแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย
7 มีนคม 2562
     
  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศน์การศึกษา ปีการศึกษา 2561
7 มีนาคม 2562
     
  การแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ ยงยุทธ เพ็งตะคุ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
7 มีนาคม 2562
     
  การประชุมทางไกล แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
     
  พิธีอำลา อาลัย ครู-ศิษย์ ระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
     
  การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (IEP และ Gifted)
23 กุมภาพันธ์ 2562
     
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
     
  กิจกรรม "รณรงค์การเฝ้าระวัง ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562"
13 กุมภาพันธ์ 2562
     
  การจัดทำ (Memorandum of Understanding : MOU) การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 กุมภาพันธ์ 2562
     
  เยี่ยมค่าย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2562
     
  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "รณรงค์การเฝ้าระวัง ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562"
6 กุมภาพันธ์ 2562
     
  นวัตกรรมผ้าไทย สายใยแม่
5 กุมภาพันธ์ 2562
     
  กิจกรรมภาษาจีน
5 กุมภาพันธ์ 2562
     
  การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
     
  การสอบตามเครื่องมือการประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระดับชั้น ม.1-3
4 กุมภาพันธ์ 2562
     
  กิจกรรม "จากใจถึงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน" ระดับชั้นม.4
4 ถุมภาพันธ์ 2562
     
  การสอบ O-net ระดับชั้น ม.3
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
     
  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 
30 มกราคม 2562
     
  โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
29 มกราคม 2562
     
  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561
29 มกราคม 2562
     
  การติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
28 มกราคม 2562
     
  การเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หน่วยสรรหาที่ 6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
26 มกราคม 2562
     
  การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 13
26 มกราคม 2562
     
  การสอบ มสธ. ศูนย์สอบโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
26 มกราคม 2562
     
  การติว O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
23 มกราคม 2562
     
  มอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขัน E-Sport (ROV) งานเปิดบ้านชิโนรส
23 มกราคม 2562
     
  ค่ายคณิตศาสตร์ "Math Camp 2561"
19 มกราคม 2562
     
  Chinorot Open House 2018
18 มกราคม 2562
     
  นักเรียนชั้นม.1 และ ม.2 เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
16 มกราคม 2562
     
  พิธีเปิด "ฟุตซอล Open House 2018”
15 มกราคม 2562
     
  กิจกรรมวันครู ปี 2562
15 มกราคม 2562