การอบรมลูกเสือ และทบทวนความรู้ "วิชาลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น"
19 พฤษภาคม 2561
     
  การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561
8 พฤษภาคม 2561
     
  การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561
7 พฤษภาคม 2561
     
  การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
     
  การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
     
  การรับมอบตัวและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนชั้นม.2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2561
1 พฤษภาคม 2561