กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561
16 กรกฎาคม 2561
     
  กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2561
13 กรกฎาคม 2561
     
  TCAS School Tour Dek-D
12 กรกฎาคม 2561
     
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
11 กรกฎาคม 2561
     
  กิจกรรม "เปิดบ้านเลขที่ 2"
7-8 กรกฎาคม 2561
     
  หวานถ้อยร้อยกรองทำนองสยาม
7-8 กรกฎาคม 2561
     
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) โดยสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ระดับชั้น ม.5
3 กรกฎาคม 2561
     
  โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E) โดยสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ระดับชั้น ม.1
3 กรกฎาคม 2561
     
  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยมอบคอมพิวเตอร์
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน จากสพป. นครราชสีมา เขต 4
3 กรกฎาคม 2561
     
  การประกวดขับร้องและ Star Folksong Music Contest 2018 ต่อต้านยาเสพติด
28 มิถุนายน 2561