อัตลักษณ์ : ลูกชิโนรส เราเป็นคนดี / เอกลักษณ์ “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”  
    หน่วยงานราชการ        
   
 
กลุ่มงานภายใน
 
FANPAGE
 
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
 
WEBSITE ข่าวสาร
 

 


   ปฎิทินงาน
 

 
 


   หนังสือโรงเรียน
 

 


   ประชาสัมพันธ์
 
 
 


   คนเก่ง ช.ร. TOP TEN ของแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 


   ภาพกิจกรรมประจำเดือน
 
 
คลิกดูภาพกิกรรมทั้งหมด


   ข่าวการศึกษา
 
 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  นายวิเชียร ชุติมาสกุล  
     
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
   
             
         
         
    Design By : Jittichai Parkwan   เลขที่ 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-8661882